Spremljave »pesmi za male«

Spremljave »pesmi za male«

13,80€Price

Jacques Chapuis komentira, izvaja in improvizira klavirske spremljave za pesmi, ki jih uporabljamo pri pouku. Enojna zgoščenka ne vsebuje melodij in besedil pesmic.