25 pesmi za intervale

25 pesmi za intervale

€13.80Price

Jacques Chapuis komentira, izvaja in improvizira klavirske spremljave za pesmi, ki jih uporabljamo
pri pouku glasbenega uvajanja. Enojna zgoščenka ne vsebuje melodij in besedil pesmic.